CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Linear Analysis and Remaining Fatigue Life

Background document D4.5

Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Jan Cervenka ; Sven Thelandersson ; Lennart Elfgren ; Andrin Herwig ; Eugen Brühwiler ; Ebbe Rosell ; Cecilia Gillesén
: European Commission, 2007. - 185 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73338

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Byggproduktion
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur