CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Bridge Assessment using Non-linear Finite Element Analyses

Mario Plos (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Bridge Maintenance, Safety and Management p. 133-134. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Proceedings of the First International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2002, Barcelona, Spain, 14-17 july, 2002, Edited by J.R. Casas, D.M. Frangopol and A.S. Nowak, Publication of International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)



Denna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur