CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guideline for load and resistance assessment of existing European railway bridges

Jens S. Jensen ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Juan R. Casas ; Christian Cremona ; Raid Karoumi ; Clive Melbourne
Bridge Maintenance, Safety, Management, Healt Monitoring and Informatics p. 708. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Proceedings of the forth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS ‘08, Seoul, Korea, 13-17 July 2008, editors Koh H.-M. and Frangopol D. M.Denna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Byggproduktion
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur