CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

'Legitimation' and 'development of positive external economies':two key processes in the formation phase of technological innovation systems

Anna Bergek ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Technology Analysis and Strategic Management Vol. 20 (2008), 5, p. 575-592.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: dynamics of innovation system, Sweden, policyDenna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 73324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur