CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Full-scale Shear Tests on Modern Highway Concrete Bridges

Mario Plos (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Krister Cederwall (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Nordic Concrete Research (0800-6377). Vol. 9 (1990), 1990, p. 134-144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur