CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Splicing of Reinforcement in Frame Corners: Experimental Studies

Mario Plos (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Nordic Concrete Research (0800-6377). Vol. 14 (1994), 1/1994, p. 103-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur