CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fracture Mechanics Analyses of the Shear Behaviour in a Concrete Bridge.

Mario Plos (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Nordic Concrete Research (0800-6377). Vol. 16 (1995), 1/1995, p. 83-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: reinforced concrete, fracture mechanics, non-linear finite element analysis, concrete bridges, shear failureDenna post skapades 2008-08-27. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur