CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Semantic Definition of Separate Type Checking in C++ with Concepts

Marcin Zalewski (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Journal of Object Technology (1660-1769). Vol. 8 (2009), 5, p. 105-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 73300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Generic Programming with Concepts