CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lip-motion biometrics for audio-visual identity recognition

Maycel Isaac Faraj (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-161-9.- 155 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-08-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 73295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-16
Tid: 13:15
Lokal: Rum R1107, Högskolan i Halmstad
Opponent: Professor Massimo Tistarelli, University of Sassari, Italien

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2842