CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantification of building/environment system performance

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of sb08, World Conference on Sustainable Buildings, September 2008, Melbourne, Australia Vol. 2 (2008), p. 501-506.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-26. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 73294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur