CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the reliability of mass-loss-rate estimates for AGB stars

S. Ramstedt ; Fredrik L. Schöier (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A.A. Lundgren
Astronomy & Astrophysics Vol. 487 (2008), p. 645-657.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 73291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur