CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of TiO2 as catalyst support in Pt-TiO2/C composite cathodes for the proton exchange membrane fuel cell

Sophie von Kraemer ; Kjell Wikander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Göran Lindbergh ; Anders Lundblad ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Power Sources (0378-7753). Vol. 180 (2008), 1, p. 185-190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polymer electrolyte fuel cell, Titanium dioxide, Proton exchange membrane fuel cellDenna post skapades 2008-08-25. Senast ändrad 2008-11-21.
CPL Pubid: 73268

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Elektrokemi
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur