CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shedding light on dark plasmons in gold nanorings

Feng Hao ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Tamer Ali ; Duncan S. Sutherland ; Peter Nordlander
Chemical Physics Letters Vol. 458 (2008), 46, p. 262-266.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-23.
CPL Pubid: 73218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoplasmonic sensing: from biology to catalysis