CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarized-Light Spectroscopy of Membrane and DNA Bound Ligands

Christina Caesar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-167-1.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-08-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 73184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-23
Tid: 10:15
Lokal: KB
Opponent: Peter Brzezinski

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2848