CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Program Analysis Issues in Language Based Security

Daniel Hedin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-157-2.- 245 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-08-20. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 73162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-18
Tid: 10:15
Lokal: EB
Opponent: Prof. David Naumann, Stevens Institute of Technology

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2838


Technical report D - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 43