CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recursive Functions with Higher Order Domains

Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Venanzio Capretta
Typed Lambda Calculus and Applications TLCA 2005 (0302-9743). LNCS 3461, p. 116--130. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 7308