CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling General Recursion in Type Theory

Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Venanzio Capretta
Mathematical Structures in Computer Science Vol. 15 (2005), p. 671--708.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 7307