CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Altitude resolved ice-fraction in the uppermost tropical troposphere

Mattias Ekström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Geophysical Research Letters Vol. 35 (2008), 2, p. L13822.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 73068

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur