CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility study of a gradient redirecting algorithm combined with step length estimation for including a priori data in the image reconstruction in microwave tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Daniel Bernhardsson (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
URSI General Assembly, Chicago, USA, August 7-16, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-17. Senast ändrad 2009-12-28.
CPL Pubid: 73062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur