CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thin film Pt/TiO2 catalysts for the polymer electrolyte fuel cell

Marie Gustavsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Ekström ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; G. Lindberg ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Power Sources Vol. 163 (2007), 2, p. 671-678.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-17. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 73054

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur