CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oscillatory kinetics of gene transcription during the cellular growth

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
JETP Letters Vol. 86 (2007), p. 492-495.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-17. Senast ändrad 2008-09-21.
CPL Pubid: 73052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur