CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional Monte Carlo simulations of intracellular diffusion and reaction of signaling proteins

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Chemical Physics Vol. 127 (2007), p. 035101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-17. Senast ändrad 2008-09-21.
CPL Pubid: 73049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur