CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fourier decomposed turbulence measurements downstream of a high-pressure turbine stage

Lars-Uno Axelsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
FEDSM2008-55146, Proceedings of FEDSM2008 2008 ASME Fluids Engineering Conference, August 10-14, 2008, Jacksonville, Florida, USA (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-15.
CPL Pubid: 73047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur