CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the flow in an intermediate turbine duct at off-design conditions

Lars-Uno Axelsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ICAS 2008, 26th international congress of the aeronautical sciences, Alaska, August 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-15.
CPL Pubid: 73046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur