CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental investigation of the time-averaged flow in an intermediate turbine duct

Lars-Uno Axelsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
GT2008-50829. Proceedings of ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, June 9-13, 2008, Berlin, Germany (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-15.
CPL Pubid: 73045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur