CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Categorization and Diagnosis of Conflicts in Product Development

Ingrid Samuelsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-164-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-08-15. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 73027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-09-12
Tid: 10:00
Lokal: Vasa B, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg
Opponent: Professor Margareta Norell Bergendahl, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2845