CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Response Measurements Utilizing Semi-Square Voltage Waveforms

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik ; Extern) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 15 (2008), 4, p. 920-926.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 73009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur