CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancing interaction between engineering and industrial design: a case study

Hanna Ljungqvist ; Lisa Carlgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings from the 15th International Product Development Management Conference (EIASM) (1998-7374). (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: collaboration, cooperation, product development, design, multi-disciplinary workDenna post skapades 2008-08-14. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 73004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur