CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Outsourcing – ett hot mot fungerande nätverk?

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
I Mattsson, L-G (red) Marknadsorientering. Myter och möjligheter, sid. 77-96. Liber, Malmö p. sid. 77-96. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-08-14. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 72979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur