CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability analysis of CFRP-wrapped concrete columns strengthened with external longitudinal CFRP sheets

Vitauts Tamuzs ; Vilis Valdmanis ; Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Mechanics of Composite Materials (0191-5665). Vol. 44 (2008), 3, p. 199-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: concrete, CFRP wrapping, longitudinal FRP reinforcement, slenderness, stability


The journal has also a Russian edition ISSN 0203-1272, Vol. 44, No. 3. pp. 295 - 308.Denna post skapades 2008-08-14. Senast ändrad 2008-09-11.
CPL Pubid: 72952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur