CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verifying a Semantic beta-eta-Conversion Test for Martin-Löf Type Theory

Andreas Abel ; Thierry Coquand ; Peter Dybjer (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Mathematics of Program Construction 2008 p. 29-56. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-08-13. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 72936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Datalogi

Chalmers infrastruktur