CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of a Time & Frequency Domain Grazing Flow Acoustic Liner Model

Markus Burak (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mattias Billson ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Stephane Baralon
14th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 5-7 May 2008, Vancouver, Canada AIAA 2008-2929, (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: LES, LNSE, Acoustic Liner Model, Time Domain, Frequency DomainDenna post skapades 2008-08-13. Senast ändrad 2009-05-22.
CPL Pubid: 72919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur