CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactive Evolution of Speech using voiceXML Speaking to your GP System

Jonas Carlsson ; Carlos Paiz ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Peter Nordin
Proceedings of the 6:th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI/ISAS'02), Orlando, FL, USA. Vol. IV (2002), p. 58--62.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Genetic Programming,Denna post skapades 2008-08-12. Senast ändrad 2008-08-12.
CPL Pubid: 72898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Systemteknik

Chalmers infrastruktur