CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of Efficient Gait with Humanoids using Visual Feedback

Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Peter Nordin
Proceedings of the 2nd International Conference on Humanoid Robots (Humanoids'01), Humanoid Robotics Institute, Waseda University, Tokyo, Japan. p. 99-106. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Humanoid robots, Autonomous robots, Evolutionary optimizationDenna post skapades 2008-08-12.
CPL Pubid: 72893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur