CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Brute-Force Approach to Automatic Induction of Machine Code on CISC Architectures

Felix Kühling ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Peter Nordin
Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming, EuroGP'02, LNCS 2278, Kinsale, Ireland. p. 288--297. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Genetic programmingDenna post skapades 2008-08-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 72891

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Datalogi
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur