CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolving 3d Model Interpretation of Images using Graphics Hardware

F. Lindblad ; Peter Nordin ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Congress on Evolutionary Computation, CEC'02, Honolulu, HI, USA. p. 225--230. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Computer vision, Genetic programming.Denna post skapades 2008-08-12.
CPL Pubid: 72890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur