CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Charge Transport in a Hybrid Gas-Solid Insulation System

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
XIV International Symposium on High Voltage Engineering p. paper H-42. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur