CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Testing Conditioned Balance Equations by Simulating Scalar Transport in Premixed Turbulent Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
32nd International Symposium on Combustion, McGill University, Montreal, Canada, August 3-8, 2008. Abstracts of Work-in-Progress Poster Presentations. The Combustion Institute, Pittsburgh 5p183.pdf, (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-08-12.
CPL Pubid: 72885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur