CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Basic Issues of the Averaged G-Equation Approach to Premixed Turbulent Combustion Modeling

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
The Open Thermodynamics Journal Vol. 2 (2008), p. 53-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: premixed turbulent combustionDenna post skapades 2008-08-12.
CPL Pubid: 72880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur