CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Modelling of Interaction of Gas Discharge Plasma with Solid Dielectric Barriers

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 12 (2005), 4, p. 725-735.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 7287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur