CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Central pattern generators for gait generation in bipedal robots

Almir Heralic ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Humanoid Robots, New Developments p. 285-304. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: Bipedal robots, Autonomous RobotsDenna post skapades 2008-08-12. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 72869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur