CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of biped locomotion using linear genetic programming

Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Climbing and Walking Robots, Towards New Applications p. 335-356. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: Bipedal robots, Autonomous Robots, Genetic ProgrammingDenna post skapades 2008-08-12. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 72867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur