CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution Research and the Industrial Network Approach.

D Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IMP Journal, issue 3, vol. 2, pp. 36-52. Vol. Volume 2 (2008), Issue 3, p. pp. 36-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-11.
CPL Pubid: 72839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur