CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing Dimensions and Consequences of Project Embeddedness.

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IMP Journal, issue 3, vol. 2, pp. 2-18. Vol. Vol. 2 (2008), Issue 3, p. pp. 2-18.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-11. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 72837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur