CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of barley husk arabinoxylan adsorption on the properties of cellulose fibres

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Carla Pujolras ; Johannes Roubroeks ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Cellulose (0969-0239 ). Vol. 15 (2008), 4, p. 537-546.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Adsorption, Aggregation, Barley husk, Beatability, Cellulose fibre, Extraction, (Glucurono)arabinoxylan, Isolation, Softwood kraft pulp, Tensile strengthDenna post skapades 2008-08-11.
CPL Pubid: 72829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adsorption of xylans on cellulosic fibres -Influence of xylan composition on adsorption characteristics and kraft pulp properties