CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contracting in FM: collaboration, coordination and control

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Journal of Facilities Management (1472-5967). Vol. 6 (2008), 3, p. 178-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: facilities, outsourcing, specifications, performance measurement, contracting outDenna post skapades 2008-08-08. Senast ändrad 2016-10-11.
CPL Pubid: 72811

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur