CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue crack initiation in hardened medium carbon steel due to manganese sulphide inclusion clusters

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Nils-Gunnar Ingesten
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures Vol. 31 (2008), p. 466-477.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-06.
CPL Pubid: 72777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur