CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the use of global reconstruction methods for exploiting a priori data in microwave tomography image reconstruction

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Chien-Chih Chen (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Alexey Voronov (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of RVK08/MMWP08, June 9-13 2008, Växjö, Sweden p. 183-187. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-08-05.
CPL Pubid: 72772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur