CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The worst-case execution-time problem - overview of methods and survey of tools

Reinhard Wilhelm ; Jakob Engblom ; Andreas Ermedahl ; Niklas Holsti ; Stephan Thesing ; David Whalley ; Guillem Bernat ; Christian Ferdinand ; Reinhold Heckmann ; Tulika Mitra ; Frank Mueller ; Isabelle Puaut ; Peter Puschner ; Jan Stachulat ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
ACM Trans. Embedded Comput. Syst. Vol. 7 (2008), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-05.
CPL Pubid: 72724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur