CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual-thread Speculation: A Simple Approach to Uncover Thread-level Parallelism on a Simultaneous Multithreaded Processor.

Fredrik Warg (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
International Journal of Parallel Programming Vol. 36 (2008), 2, p. 166-183.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-08-05. Senast ändrad 2010-07-19.
CPL Pubid: 72712